Linda Wallin

Oljemålningar

Landa, sitta stilla, lyfta

70x70 cm.

Trädgården 70x70 cm.

Sitta stilla 70x70 cm.

Lanscape 70x70 cm.

Efter regnet 70x70 cm.

Lyfta 70x70 cm.

Hennes hus 70x70 cm.

Osynlig 100x100 cm.

Segel 70x70 cm.

Bakom ön 55x55 cm.

Röd bro 100x100 cm.

Sundet 100x100 cm.

"vilse" 120x140

"fångad" 70x70

"flytande" 120x140

"hamn" 100x100

"welcome" 70x70

"den blå" 55x55

"möte" 120x140

"byn" 55x55

"huset" 55x55

"gården" 70x70

"rött segel" 120x120

"gömställe" 100x100

"home sweet home" 70x70

"lämnar" 70x70

"standing" 55x55

"boll" 100x100

"trädet" 90x90

"hon" 60x70

"skugga" 55x55

"segel" 70x70

"någons hus" 70x70

"skogen" 80x90

"lighthouse" 50x50

"dumpad" 70x70

"hamn" 80x90

"osynlig" 100x100

"röda segel" 50x50

"nattregn" 100x100

"om ett landskap" 100x100

"blå dag" 70x70

"sväva" 50x50

"röd pausfågel" 55x55

"kitchen floor" 60x70

"dansa" 70x70

"play" 150x300